ประวัติการแข่งขัน


ลิเวอร์พูลในลีก ในฐานะทีมเหย้า

วันที่ สถานที่ ผลการแข่งขัน ลีค
12 ตุลาคม 1895 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 7–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันสอง
22 เมษายน 1905 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 4–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันสอง
1 เมษายน 1907 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
25 มีนาคม 1908 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 7–4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
30 มกราคม 1909 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
9 ตุลาคม 1909 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
26 พฤศจิกายน 1910 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
11 พฤศจิกายน 1911 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
29 มีนาคม 1913 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
15 เมษายน 1914 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
26 ธันวาคม 1914 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
1 มกราคม 1920 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
9 กุมภาพันธ์ 1921 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
17 ธันวาคม 1921 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
19 กันยายน 1925 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 5–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
28 สิงหาคม 1926 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 4–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
24 ธันวาคม 1927 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
13 กุมภาพันธ์ 1929 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
25 มกราคม 1930 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
3 เมษายน 1931 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
27 มีนาคม 1937 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
7 กันยายน 1938 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
3 พฤษภาคม 1947 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
3 กันยายน 1947 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
27 ธันวาคม 1948 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
7 กันยายน 1949 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
23 สิงหาคม 1950 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
24 พฤศจิกายน 1951 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
13 ธันวาคม 1952 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
22 สิงหาคม 1953 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 4–4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
13 เมษายน 1963 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
13 เมษายน 1964 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
31 ตุลาคม 1964 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
1 มกราคม 1966 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
25 มีนาคม 1967 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
11 พฤศจิกายน 1967 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
12 ตุลาคม 1968 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
13 ธันวาคม 1969 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
5 กันยายน 1970 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
25 กันยายน 1971 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
15 สิงหาคม 1972 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
22 ธันวาคม 1973 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
18 พฤศจิกายน 1975 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
3 พฤษภาคม 1977 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
25 กุมภาพันธ์ 1978 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
14 เมษายน 1979 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
26 ธันวาคม 1979 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
14 เมษายน 1981 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
24 ตุลาคม 1981 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
16 ตุลาคม 1982 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
2 มกราคม 1984 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
31 มีนาคม 1985 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
9 กุมภาพันธ์ 1986 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
26 ธันวาคม 1986 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
4 เมษายน 1988 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
3 กันยายน 1988 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
23 ธันวาคม 1989 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
16 กันยายน 1990 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 4–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
26 เมษายน 1992 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดิวิชันหนึ่ง
6 มีนาคม 1993 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
4 มกราคม 1994 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
19 มีนาคม 1995 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
17 ธันวาคม 1995 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
19 เมษายน 1997 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
6 ธันวาคม 1997 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
5 พฤษภาคม 1999 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
11 กันยายน 1999 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
31 มีนาคม 2001 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
4 พฤศจิกายน 2001 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
1 ธันวาคม 2002 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
9 พฤศจิกายน 2003 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
15 มกราคม 2005 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
18 กันยายน 2005 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
3 มีนาคม 2007 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
16 ธันวาคม 2007 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
13 กันยายน 2008 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
25 ตุลาคม 2009 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 2–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
6 มีนาคม 2011 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
15 ตุลาคม 2011 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
23 กันยายน 2012 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
1 กันยายน 2013 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
22 มีนาคม 2015 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 1–2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
17 มกราคม 2016 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
17 ตุลาคม 2016 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
14 ตุลาคม 2017 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 0–0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก
16 ธันวาคม 2018 แอนฟีลด์ ลิเวอร์พูล 3–1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลีก ในฐานะทีมเหย้า

วันที่ สถานที่ ผลการแข่งขัน ลีค
2 พฤศจิกายน 1895 แบงก์สตรีต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันสอง
24 ธันวาคม 1904 แบงก์สตรีต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันสอง
25 ธันวาคม 1906 แบงก์สตรีต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
7 กันยายน 1907 แบงก์สตรีต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
26 กันยายน 1908 แบงก์สตรีต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
19 กุมภาพันธ์ 1910 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–4 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
1 เมษายน 1911 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
23 มีนาคม 1912 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
23 พฤศจิกายน 1912 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
1 พฤศจิกายน 1913 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
2 เมษายน 1915 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
26 ธันวาคม 1919 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
5 กุมภาพันธ์ 1921 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
24 ธันวาคม 1921 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
10 มีนาคม 1926 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–3 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
15 มกราคม 1927 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
5 พฤษภาคม 1928 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 6–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
15 กันยายน 1928 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
21 กันยายน 1929 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
6 เมษายน 1931 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
21 พฤศจิกายน 1936 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–5 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
6 พฤษภาคม 1939 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
11 กันยายน 1946 เมนโรด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
27 สิงหาคม 1947 เมนโรด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
25 ธันวาคม 1948 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
15 มีนาคม 1950 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
30 สิงหาคม 1950 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
12 เมษายน 1952 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
20 เมษายน 1953 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
19 ธันวาคม 1953 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
10 พฤศจิกายน 1962 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–3 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
23 พฤศจิกายน 1963 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
24 เมษายน 1965 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
9 ตุลาคม 1965 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
10 ธันวาคม 1966 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
6 เมษายน 1968 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
14 ธันวาคม 1968 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
13 กันยายน 1969 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
19 เมษายน 1971 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
3 เมษายน 1972 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–3 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
11 พฤศจิกายน 1972 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
29 กันยายน 1973 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
18 กุมภาพันธ์ 1976 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
16 กุมภาพันธ์ 1977 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
1 ตุลาคม 1977 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
26 ธันวาคม 1978 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–3 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
5 เมษายน 1980 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
26 ธันวาคม 1980 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
7 เมษายน 1982 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
26 กุมภาพันธ์ 1983 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
24 กันยายน 1983 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
22 กันยายน 1984 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
19 ตุลาคม 1985 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
20 เมษายน 1987 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
15 พฤศจิกายน 1987 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
1 มกราคม 1989 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
18 มีนาคม 1990 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–2 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
3 กุมภาพันธ์ 1991 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
6 ตุลาคม 1991 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล ดิวิชันหนึ่ง
18 ตุลาคม 1992 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–2 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
30 มีนาคม 1994 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
17 กันยายน 1994 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
1 ตุลาคม 1995 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–2 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
12 ตุลาคม 1996 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
10 เมษายน 1998 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
24 กันยายน 1998 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
4 มีนาคม 2000 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
17 ธันวาคม 2000 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
22 มกราคม 2002 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
5 เมษายน 2003 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
24 เมษายน 2004 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
20 กันยายน 2004 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
22 มกราคม 2006 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
22 ตุลาคม 2006 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
23 มีนาคม 2008 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
14 มีนาคม 2009 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–4 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
21 มีนาคม 2010 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
19 กันยายน 2010 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–2 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
11 กุมภาพันธ์ 2012 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
13 มกราคม 2013 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
16 มีนาคม 2014 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–3 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
14 ธันวาคม 2014 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
12 กันยายน 2015 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
15 มกราคม 2017 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
10 มีนาคม 2018 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
24 กุมภาพันธ์ 2019 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0–0 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก
20 ตุลาคม 2019 โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1–1 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก